Bản vẽ phối cảnh và mặt bằng sơ bộ:

Hình ảnh thi công:

 

 

Related Projects