Chuẩn mực về cái đẹp có sự khác nhau giữa quốc gia, dân tộc, vùng miền hay thông qua cảm nhận của mỗi người. Ngày nay, định nghĩa về cái đẹp thiên về thiết kế, trải nghiệm và cảm nhận của gia chủ.

Related Projects