Cải tạo nhà phố là quá trình nâng cấp, sửa chữa hoặc thay đổi cấu trúc, thiết kế và chức năng của một ngôi nhà phố hiện có để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của chủ sở hữu. Quá trình cải tạo nhà phố có thể bao gồm việc thay đổi bố trí không gian, cải thiện hệ thống điện, nước và hệ thống HVAC (hệ thống điều hòa không khí, thông gió và sưởi ấm), nâng cấp vật liệu và thiết bị, và cải thiện tính thẩm mỹ của ngôi nhà. 

Trước cải tạo và sau cải tạo:

Related Projects