Tư vấn giải pháp 06/10/2023
Tư vấn giải pháp

Định Mức Xây Dựng Nhà Phố Tại Việt Nam Cập Nhật Mới Nhất Năm 2023

Định mức xây dựng là gì? Năm 2023, Việt Nam quy định về định mức xây dựng thế nào? Cùng AZ Home tìm hiểu các nội dung chi tiết về định mức xây dựng mới nhất qua bài viết dưới.

Định Mức Xây Dựng Là Gì?

Định mức xây dựng hay thường được nhắc đến với thuật ngữ tiếng Anh là “Construction Norm”. Khái niệm này chỉ những quy định cụ thể được cơ quan thẩm quyền cấp nhà nước ban hành để xác định mức độ hao phí cần thiết để thực hiện một hạng mục cụ thể nào đó. Mức độ hao phí có thể bao gồm những yếu tố về nguyên vật liệu, máy móc và nhân công.

Ở Việt Nam hiện nay đã được đưa ra theo một hệ thống cụ thể, bao gồm nhiều đơn vị khác nhau. Chúng thường được thể hiện theo đơn vị đo thực tế và sẽ giữ nguyên trong những trường hợp cụ thể, tuy vậy, một số đơn giá sẽ được thay đổi theo biến động chung của thị trường.

Hiện nay, định mức xây dựng được lập lên nhằm đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

 • Các quy phạm kỹ thuật chung về tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng sẽ được nghiệm thu.

 • Mức tự động hoá trung bình trong ngành xây dựng.

 • Biện pháp thi công chi tiết và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào xây dựng.

Quy Định Lập Và Quản Lý Định Mức Xây Dựng Ở Việt Nam

Trước 2021, Việt Nam chủ yếu áp dụng căn cứ xác lập định mức xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2020, Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành ngày vào 26/12/2019 và Thông tư số 16/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019. Tuy nhiên kể từ sau năm 2021, đã có những thay đổi như:

Thông Tư 12/2021/TT-BXD Định Mức Xây Dựng

Vào ngày 9/2/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP hướng dẫn việc xác định chi phí dùng trong đầu tư xây dựng. Để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng, nhằm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện định mức dùng trong xây dựng đã được đề cập trong Nghị định nêu trên của Chính phủ. Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế toàn bộ cho Thông tư số 10/2019/TT-BXD trước đó.

Như vậy, căn cứ vào xác lập định mức tại nước ta tính đến năm 2023  là Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành. Tất cả các nhà đầu tư, nhà thầu điều sử dụng mới nhất 2021.

 Toàn văn Thông tư số 12/2021/TT-BXD

Đối Tượng Áp Dụng Quy định Xây Dựng Mới

Các đối tượng phải áp dụng định mức mới được ban hành năm 2021 của Bộ Xây dựng bao gồm những tổ chức cũng như cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lập và quản lý tài chính của các dự án đầu tư. Các cá nhân hoặc tổ chức không đồng thời thuộc đối tượng đang chịu trách nhiệm theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ban hành ngày 9/2/2021 của Chính phủ.

Một Số Yêu Cầu Của Một Bản Định Mức Xây Dựng Đạt Chuẩn

Ngoài yếu tố quan trọng là đơn giá xâ thì những yêu cầu của một bản định mức xây dựng đạt tiêu chuẩn quan trọng không kém. Các bản dùng trong xây dựng yêu cầu độ chính xác cực cao bởi vì sai sót nhỏ trên giấy tờ sẽ dẫn đến sai sót lớn trong việc thi công và nghiệm thu công trình trên thực tế. Vì lẽ này mà định mức dùng trong xây dựng cần đạt được những yêu cầu như sau:

 • Có sử dụng các luận cứ khoa học liên quan về tài chính, kinh tế để chứng minh tính hợp lý của đơn giá dự thầu, dự trù chi phí thi công.

 • Định mức đưa ra cần đạt được ở giai đoạn công trình đã tương đối hoàn thiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của việc thiết kế cũng như thi công.

 • Trong đó có ghi rõ việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng. Lưu ý, những kinh nghiệm xây dựng tiên tiến cũng có thể tính vào trường hợp này.

 •  Kết cấu chung của công trình phải tuân theo những tiêu chuẩn chung, vận dụng được ở điều kiện khách quan thông thường, phù hợp với địa hình tính đến thời điểm lập định mức.

Phân Loại Định Mức Xây Dựng

Tại Việt Nam, hiện được phân làm 2 loại:

Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật

Định mức kinh tế – kĩ thuật là loại đầu tiên mà chúng ta cần chú ý. Đây là căn cứ giúp các nhà đầu tư xác định được loại chi phí cần trả trong một quá trình thi công xây dựng nhất định. Thông thường loại định mức này sẽ được sử dụng tại các giai đoạn từ lập dự toán, thi công đến nghiệm thu.

Định mức kinh tế – kĩ thuật chia làm 3 nhóm nhỏ:

 • Định mức cơ sở. Đây là quy định khoảng tiêu hao khi sử dụng vật tư, lao động và phương tiện thi công trong quá trình xây dựng cơ bản.

 • Định mức vật tư. Đây cũng là định mức quy định khoảng tiêu hao khi sử dụng vật liệu, lao động và phương tiện thi công trong quá trình xây lắp được xác định trong những điều kiện khách quan của gói thầu.

 • Định mức vật tư. Đây là quy định sự hao mòn của mỗi loại vật liệu riêng lẻ trong quá trình thi công.

Định mức chi phí còn được gọi là định mức tỷ lệ

Định Mức Chi Phí

Định mức chi phí thường được nhắc đến hơn định mức tỷ lệ. Định mức chi phí được xem là căn cứ lập đơn giá trong xây dựng cơ bản. Nhiều chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư cơ bản bao gồm chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự toán, chi phí tư vấn, chi phí phát sinh theo đầu việc, các chi phí khác, . .. đều được xác lập dựa trên chi phí.

Định mức giá thành phân ra 2 loại:

 • Định mức biểu hiện dưới dạng phần trăm (%).

 • Định mức biểu hiện dưới dạng giá trị.

Định Mức Dự Toán Công Trình Cần Phải Lưu Ý Gì?

Như đã nói ở trên, định mức dự toán bao gồm tiêu hao nguyên vật liệu, nhân công và thiết bị cho một khối lượng công việc tổng hợp. Hiện nay định mức dự toán đang được thể hiện dưới dạng trị số tuyệt đối hoặc trị số tương đối mô phỏng theo tỷ lệ phần trăm (%).

Các Loại Định Mức Dự Toán Thông Tư Số 12/2021/TT-BXD

Theo Quy định mới nhất được ban hành từ Bộ Xây dựng, các loại định mức dự toán được áp dụng bao gồm:

 • Định mức dự toán thiết kế công trình.

 • Định mức dự toán công trình.

 • Định mức dự toán hạ tầng kỹ thuật của công trình.

 • Định mức dự toán lắp đặt máy móc và trang thiết bị chuyên dùng.

 • Định mức dự toán thiết bị thi công.

 • Định mức dự toán duy tu và bảo dưỡng công trình.

 • Định mức chi phí khảo sát.

 • Định mức chi phí lập dự án và tư vấn thiết kế.

Trên đây là các thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này của nước ta cập nhật năm 2023. Hi vọng các thông tin trên sẽ giúp các nhà đầu tư có căn cứ để cập nhật và chỉnh sửa các bản dự toán thiết kế xây dựng của mình.

Xem thêm: Bảng Báo Giá Xây Nhà Trọn Gói 2023

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *